iMunis eDeska

Pavlínov

Úřední deska – Detail

Zveřejnění záměru na odprodej majetku obce

Značka: 1068 Zveřejněno od: 4.1.2018 7:32:15 Zveřejnit do: 22.1.2018 7:31:13 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Pavlínov Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 580 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Pavlínov

Vyvěšeno od: 4.1.2018
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Pavlínov

Vyvěšeno od: 4.1.2018
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 4.1.2018 7:32:15
Do: 22.1.2018 7:31:13

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.